8 marca 2013 r. Regionalna Sieć Tematyczna województwa mazowieckiego zatwierdziła strategię wdrażania projektu innowacyjnego testującego „Zielony potencjał subregionu płockiego szansą rozwoju rynku pracy”.

Z dokumentem można zapoznać się tutaj.