W dniach 19 – 21 czerwca oraz 26 – 28 czerwca 2013r. odbyły się wyjazdy studyjne do Kuńkowic /k. Przemyśla w ramach projektu innowacyjnego „Zielony potencjał subregionu płockiego szansą rozwoju rynku pracy” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy.

W wyjeździe uczestniczyły osoby bezrobotne do 24 roku życia zarejestrowane w Miejskim oraz Powiatowym Urzędzie Pracy w Płocku. W trakcie pobytu uczestnicy zapoznali się z historią oraz zadaniami realizowanymi przez Stowarzyszenie Klub Sportowy „Kuńkowce”. Prezes Stowarzyszenia Pan Arkadiusz Wiśniowski z pasją opowiadał o początkach działalności oraz zdobytych doświadczeniach w zakresie odnawialnych źródeł energii. Doświadczenia są bardzo cenne, bowiem mieszkańcy Kuńkowic są pionierami w regionie w konstruowaniu własnych kolektorów słonecznych, a budowane przez nich urządzenia są niemal o 60 proc. tańsze od dostępnych na rynku.
Wszystko zaczęło się od projektu „Chwytamy słońce we wsi Kuńkowce”, który został laureatem programu Rzeczpospolita Internetowa. Stowarzyszenie opracowało i wdrożyło własną technologię budowy i montażu kolektorów słonecznych, zaprezentowaną następnie na Międzynarodowym Szczycie Klimatycznym.

WP_20130620_008

Fot. Elementy wykorzystywane w pierwszych kolektorach

W ramach projektu uczestnicy szkoleń w części teoretycznej zostali zapoznani z możliwościami „domowego” wykorzystania odnawialnych źródeł energii, szczególnie słońca i wiatru, a następnie praktycznie uczyli się budować kolektory słoneczne i układy grzewcze. Z kolei w ramach kolejnego zrealizowanego projektu „Budujemy razem” powstała m.in. spółdzielnia socjalna założona przez osoby bezrobotne w działalności związanej z produkcją i montażem instalacji grzewczych opartych na odnawialnych źródłach energii.

WP_20130620_016

Fot. Urządzenie do suszenia ziół

Prezes Wiśniowski w trakcie przedstawionej prezentacji zapoznał uczestników wyjazdu m.in.: z rodzajami instalacji20130620_102027 grzewczych, szczegółową budową oraz materiałami wykorzystanymi w kolektorach słonecznych, właściwym doborem typu oraz wielkości kolektora, przedstawił porównanie budynków standardowych, pasywnych i energooszczędnych oraz wskazywał szereg zalet, również ekonomicznych wynikających ze stosowania technologii przyjaznych środowisku. Przedstawił również rozwiązania stosowane w Szwecji, nazywając kraj„współczesnym królem Midasem”, gdzie sieć cieplna niemal w 15% zasilana jest za pomocą odpadów komunalnych (śmieci).
Ponadto wielokrotnie podkreślał, iż przy odrobinie wysiłku i inwencji, budowa kolektora płaskiego nie powinna stanowić problemu również dla kobiet, co jest niezmiernie ważne z uwagi na przeważająca liczbę uczestniczek w projekcie. Można go swobodnie zbudować samodzielnie, jednak by było to możliwie – niezbędne jest poznanie zasad jego działania i budowy.

Stowarzyszenie prowadzi również prace nad wykorzystaniem energii wiatrowej za pomocą niewielkich konstrukcji o wysokości ok. 6 metrów oraz mocy 4 – 5 kV. Urządzenia te z uwagi na fakt, iż nie związane trwale z gruntem, to wymagają pozwolenia na budowę. Najmniejsze są w stanie dostarczyć 3 KWh godziny energii na dobę.

WP_20130620_022

Fot. Pozyskiwanie energii z wiatru

Dzięki realizacji wizyt uczestnicy mieli możliwość poznania i zobaczenia w jaki sposób można zastosować i wykorzystać ekologiczne rozwiązania, zwłaszcza podczas budowy domów i mieszkań. Osoby bezrobotne będą prezentowały obserwacje i wnioski na spotkaniu Grupy Wspierającej po zakończeniu wizyt.

 

Drugim punktem programu była wizyta w Wiosce Fantasy w Kuńkowcach, gdzie przewodnikiem był Remigiusz Maciupa – jeden z pomysłodawców i twórców osady. Zwiedzanie osady stanowiło ciekawostkę dla uczestników jako przykład historycznego wykorzystania rozwiązań ekologicznych. Główną ideą przedsięwzięcia była budowa grodziska rodem ze średniowiecza, którą od typowego skansenu odróżnia fakt, iż jest zamieszkana przez małą wspólnotę – grupę ludzi, którzy pracując i mieszkając w warunkach rodem z gier fantasy, pomagają sobie nawzajem w zaspokojeniu swoich potrzeb.20130620_152348
Z uwagi na fakt, iż w zamierzeniu wioska ma być w przyszłości w pełni samowystarczalna planowane jest również przygotowanie pół pod uprawy.

 

 

20130620_153245

Przy budowie osady zastosowano szereg ekologicznych rozwiązań m.in. wykorzystano zużyte butelki oraz kostki prasowanej słomy, co obecnie jest trendem w ekologicznym budownictwie.