W dniu 31.01.2013 r. odbędzie się spotkanie upowszechniające opracowanie strategii wdrażania projektu innowacyjnego.