W dniu 28 listopada 2013r. w sali konferencyjnej Hotelu Herman odbyło się spotkanie upowszechniające z udziałem decydentów, przedstawicieli regionalnych instytucji rynku pracy, przedsiębiorców/pracodawców oraz przedstawicieli Partnerów projektu. Podczas spotkania Partnerzy zaprezentowali wyniki z monitoringu procesu testowania poszczególnych produktów – programów szkoleń, programów zajęć praktycznych, wizyt studyjnych, działalności Laboratoriów zielonych zawodów oraz portalu internetowego z zakresu zielonej gospodarki. Monitoring prowadzony był od września br. i polegał na dokonaniu pomiaru efektywności każdej formy wsparcia. Obserwacje i wnioski były polem do dyskusji i wymiany opinii.