14 czerwca 2013 r. odbyło się spotkanie upowszechniające Strategię wdrażania projektu innowacyjnego. Spotkanie miało na celu przedstawienie założeń poszczególnych produktów pośrednich ujętych w Strategii i pozyskanie uwag/sugestii od przedstawicieli grupy docelowej (instytucji rynku pracy z terenu subregionu płockiego, decydentów, doradców zawodowych).