W dniu 10 grudnia 2013r. odbyło się kolejne spotkanie upowszechniające, tym razem skierowane głównie do  instytucji edukacyjnych. Wśród uczestników reprezentujących województwo mazowieckie obecni byli decydenci, przedstawiciele szkół kształcenia zawodowego, doradcy zawodowi, przedstawiciele instytucji rynku pracy i poradni psychologicznych. Poza przedstawieniem informacji o projekcie i jego głównych założeniach, uczestnicy zostali poinformowani nt. możliwości wdrożenia produktów na własnym terenie/we własnych instytucjach. Nauczyciele, dyrekcja szkół oraz kadra doradców i psychologów uzyskała wiedzę w jaki sposób i gdzie młodzież może uzyskać informacje nt. zielonych zawodów, jakie są trendy rozwojowe na rynku pracy pod kątem ekologii, a także w jaki sposób możemy wykorzystać potencjał projektu, aby wspomóc młodzież we wchodzeniu na rynek pracy. Przedstawiciele instytucji rynku pracy mogli dowiedzieć się jakie warunki trzeba spełnić, aby uruchomić na swoim terenie punkty informacyjno-edukacyjne nt. rozwiązań ekologicznych na przykładzie testowanych Laboratoriów zielonych zawodów – funkcjonujących przy Miejskim i Powiatowym Urzędzie Pracy w Płocku. Wszystkie obserwacje i wnioski ze spotkania były cennym materiałem zarówno dla Projektodawców, jak i obecnych decydentów. Posłużą do sformułowania ostatecznego kształtu produktów pośrednich.