W dniach 21 października oraz 12 listopada br. w siedzibie ZDZ w Płocku odbyły się spotkania konsultacyjne z przedstawicielami grupy docelowej, przedstawicielami instytucji rynku pracy, Partnerów projektu oraz ekspertami ds. programów i modeli nt. procesu testowania. Oba spotkania opierały się na wymianie poglądów i sugestii dot. poszczególnych programów i modeli. Zespół ekspertów przedstawił zebrane informacje z przebiegu działań testowych i zasugerował jakie zmiany mogą zostać uwzględnione przy nadawaniu ostatecznego kształtu opracowanym produktom. Opinie i wnioski, które padły podczas spotkań umożliwią wprowadzenie działań korygujących i udoskonalenie produktów.