Pierwszy grudniowy weekend (6-7 grudnia 2014 r.) upłynął pod znakiem prac przygotowawczych do Posiedzenia Regionalnej Sieci Tematycznej dla Województwa Mazowieckiego i walidacji naszego projektu. W warsztatach uczestniczył zespół złożony z 22 osób – przedstawicieli Partnerów oraz ekspertów opracowujących ostateczne wersje wszystkich siedmiu produktów projektu. Wspólna praca zespołu pozwoliła na scalenie materiału, przygotowanie instrukcji wdrażania innowacji jako całości oraz prezentacji multimedialnej uwzględniającej uwagi Eksperta RST. Cały zespół mógł w jednym miejscu i w jednym czasie sporządzić materiały, które zostaną zaprezentowane członkom Sieci na Posiedzeniu w dniu 11 grudnia 2014r.