W dniu 18 lutego 2013 r. odbyło się XVIII posiedzenie Regionalnej Sieci Tematycznej dla Województwa Mazowieckiego, podczas którego zaprezentowane zostały założenia Strategii wdrażania projektu innowacyjnego pn. „Zielony potencjał subregionu płockiego szansą rozwoju rynku pracy” wraz z omówieniem poszczególnych opracowanych Modeli. Regionalna Sieć Tematyczna zatwierdziła warunkowo Strategię i jej założenia, wskazując elementy wymagające uzupełnień. Po ostatecznym zatwierdzeniu Strategii zostanie ona zamieszczona na stronie.