Jesteśmy dumni, że nasz projekt został rekomendowany przez Regionalną Sieć Tematyczną dla Województwa Mazowieckiego. W opinii Sieci wytworzony w ramach projektu produkt jest gotowy do upowszechniania i włączenia do praktyki. Ekspert oceniający nasze przedsięwzięcie podkreślił dużą wartość merytoryczną produktów i wkład projektu w promowanie zielonej gospodarki na Mazowszu.