To dla nas wielki sukces, że mogliśmy zaprezentować nasz projekt i wypracowane produkty podczas Konferencji podsumowującej wdrażania POKL na Mazowszu. 20 listopada przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego, Instytucji Zarządzających oraz Pośredniczących II stopnia, a także Wojewódzkiego Urzędu Pracy podsumowali stan wdrażania PO KL w mijającej perspektywie 2007-2013. Uczestnicy konferencji mają okazję dowiedzieć się, jak środki unijne zmieniają system edukacji, sytuację na rynku pracy, życie osób niepełnosprawnych oraz osób wykluczonych społecznie. Jaką dobrą praktykę na mazowieckim rynku pracy wskazano nasze nowatorskie działania projektowe na rzecz osób młodych do 24 roku życia, które są bezrobotne.

Zachęcamy do zapoznania się z poniższym materiałem:

http://mazowia.eu/informacje-prasowe/podsumowanie-wdrazania-po-kl-na-mazowszu.html