19.03.2015 r. odbyła  się Konferencja podsumowująca realizację projektu „Zielony Potencjał Subregionu Płockiego szansą rozwoju rynku pracy”.

W trakcie konferencji uczestnicy i uczestniczki zostali zapoznani z efektami projektu w postaci produktów finalnych i pośrednich.

Konferencję zorganizował Partner projektu – Doradztwo Personalne SET.